Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Oferty praktyk dla studentów

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

1. asystent inspektora transportu drogowego

2. praktykant w Wydziale Prawnym

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 77 4742122 i/lub mailowo pod adresem: praktykistudenckie[at]witdopole[dot]infra[dot]pl">.

 

Wytworzył(a): Halina Majchrzyk
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 969

Data wytworzenia: 2015-07-20 15:58:15
Data publikacji: 2015-07-20 16:00:59
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 08:37:19

Historia zmian artykułu:
2018-02-14 08:37:19 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2017-01-24 08:56:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2017-01-24 08:04:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2015-10-01 15:18:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2015-07-20 16:02:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki