Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w WITD:

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 972

Data wytworzenia: 2016-01-14 13:23:08
Data publikacji: 2016-01-14 13:23:13
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2017-04-11 07:50:33

Historia zmian artykułu:
2017-04-11 07:50:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2016-07-19 12:43:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 11
2016-07-19 12:43:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1a
2016-07-18 11:15:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 11
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki