Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

KRZYSZTOF CHMIEL

Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

 

ANNA ŁYSY

Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

 

BARBARA FĄFERKO

Główny księgowy

 

ANNA PAKULSKA

Naczelnik Wydziału Inspekcji

Wytworzył(a): Halina Majchrzyk
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 1497

Data wytworzenia: 2014-11-13 08:38:56
Data publikacji: 2014-11-13 09:07:00
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2017-02-27 11:23:57

Historia zmian artykułu:
2017-02-27 11:23:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, zs
2017-02-27 11:23:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, zs
2017-01-13 15:20:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, ,
2017-01-12 08:33:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2017-01-12 08:32:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2017-01-12 08:32:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2016-07-19 12:45:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2016-07-18 11:12:40 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2016-07-18 11:08:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2016-07-12 14:40:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2016-07-12 14:38:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2016-07-12 14:37:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, .
2016-04-05 14:29:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2016-04-05 14:29:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2014-11-13 10:36:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, format
2014-11-13 10:35:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, format
2014-11-13 09:39:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2014-11-13 09:27:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2014-11-13 09:03:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2014-11-13 09:02:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2014-11-13 09:00:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2014-11-13 08:46:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
2014-11-13 08:45:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 2
2014-11-13 08:41:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, 1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki