Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Informacją o zużytym i zbędnym składniku majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu.

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 318

Data wytworzenia: 2017-04-21 13:02:25
Data publikacji: 2017-04-21 13:02:32
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2017-04-21 13:03:39

Historia zmian artykułu:
2017-04-21 13:03:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina, literówki.
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki