Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

Poprawa efektywności energetycznej   WITD   w Opolu

Na podstawie art. 6.1  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016, poz. 8317 z późniejszymi zmianami)   informujemy o środkach podjętych w celu poprawy efektywności energetycznej w Wojewódzkim Inspektoracie transportu Drogowego   w Opolu:

- nabyto urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii  oraz   niskimi kosztami eksploatacji na kwotę 16.885,35 zł. -

    

Wytworzył(a): Majchrzyk Halina
Wprowadził(a): Majchrzyk Halina
Opublikował(a): Majchrzyk Halina
Liczba wyświetleń: 211

Data wytworzenia: 2017-07-17 12:31:15
Data publikacji: 2017-07-17 12:31:18
Ostatnio aktualizował(a): Majchrzyk Halina
Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 12:31:18

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki